STOP! Geen verfspoelwater door de gootsteen

Home » Geen onderdeel van een categorie » STOP! Geen verfspoelwater door de gootsteen

Bij het reinigen van verfgereedschap zoals rollers en kwasten, maar ook bij het spoelen van verfspuitapparatuur worden vele liters water vervuild met waterbezwaarlijke (chemische) stoffen. Het is verboden dit afvalwater op het riool te lozen. Overtredingen worden beoordeeld als milieudelict waarvoor de schilder kan worden beboet.